Polityka prywatności
Sawim-Bis Mariusz Zdyb
Ul. Krakowska 332
32-080 Zabierzów
NIP: 6781415175
zwaną dalej SAWIM BIS
Stron sawimbis.pl,  sawimagro.pl
§ 1
Informacje ogólne
1. Firma Sawim Bis. dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów i nie przekazuje ich firmom zewnętrznym.
2. Firma Sawim Bis. zastrzega sobie prawo do przekazania danych swojego klienta innej firmie, jeżeli:
 1. jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska);
 2. jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
 3. jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
 4. jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania);
3. Dane klientów i inne powiązane z nimi informacje marketingowe, handlowe i adresowe przechowywane są na serwerze wewnętrznym firmy Sawim Bis. lub fragmentarycznie na serwerze strony www, w takim zakresie, aby umożliwić świadczenie usług informatycznych powiązanych z realizacją zlecenia klienta.
§ 2
Rodzaj magazynowanych danych
1. Do informacji na temat klienta przechowywanych na serwerze przedsiębiorstwa zaliczamy:
 1. imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
 2. imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
 3. nazwę przedsiębiorstwa;
 4. adres siedziby przedsiębiorstwa;
 5. adresy dostawy zamówionych produktów;
 6. adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
 7. numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem;
 8. dane geologiczne lokalizacji przedsiębiorstwa;
 9. klasyfikację marketingową przedsiębiorstwa na temat profilu jego działalności lub innych wskaźników ekonomicznych;
2. Do informacji na temat klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem:
 1. historia zapytań i ofert;
 2. historia zamówień;
 3. historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem;
 4. dane finansowe i historia faktur klienta;
§ 3
Sposób gromadzenia danych
1. Dane klientów gromadzone są przy pomocy następujących sposobów:
 1. dane podawane przy zamówieniach, zapytaniach ofertowych;
 2. dane podawane w formularzach kontaktowych, ofertowych, promocyjnych na stronie;
 3. dane podawane w momencie przesyłania do nas ofert;
 4. dane kontaktowe podawane przez biuro obsługi klienta;
§ 4
Sposób wykorzystania danych
1. Gromadzone dane wykorzystywane są do następujących celów:
 1. obsługa zamówień;
 2. opracowanie ofert i zapytań ofertowych;
 3. opracowanie kampanii marketingowych i promocji specjalnych;
 4. wystawianie faktur i innych dokumentów;
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Klient ma prawo do sprawdzenia i edycji swoich danych adresowych.
2. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy marketingowej, jeżeli wyrazi taką chęć na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.
3. Dane klienta konieczne do obsługi faktur, zamówień, zapytań i innych dowodów księgowych nigdy nie zostaną usunięte z systemu.
4. Za wszelkie aktualizacje danych adresowych odpowiada dział obsługi klienta.
 
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 
§ 1
Informacje ogólne
1. Witryna sawimbis.pl i sawimagro.pl i wszystkie jej poddomeny może korzystać z plików cookies..
2. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują na komputerze użytkownika infekcji wirusowych, nie umożliwiają też na śledzenie jego aktywności poza serwisem.
3. Serwisy wykorzystują dwa rodzaje plików cookies:
a)    tymczasowe – usuwane z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki;
b)    okresowe – usuwane z pamięci komputera po upłynięciu pewnego przedziału czasowego;
c)     stałe – trzymane trwale w pamięci komputera przez nieograniczoną ilość czasu;
d)    sesyjne – trzymane po stronie serwera, usuwane po 15 minutach od opuszczenia serwisu;
5. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub inne ustawienia systemowe.
6. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu lub nawet uniemożliwić korzystanie z niego.
§ 2
Sposób wykorzystania plików cookies
1. Pliki cookies gromadzone w serwisie przechowywane są w następujących celach:
a)    logowanie użytkownika do serwisu;
b)    generowanie statystyk odwiedzin strony;
c)     dopasowanie promocji do użytkownika;
d)    dopasowanie treści strony do użytkownika;
e)    obsługi interaktywnych elementów serwisu;
f)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu;
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wymiany danych zgromadzonych w plikach cookies do identyfikacji użytkownika pomiędzy sawimbis.pl i sawimagro.pl w celu dopasowania oferty i obsługi zamówień złożonych przez klienta w obu serwisach.
3. Dane gromadzone w plikach cookies mogą służyć do wyznaczania efektywności stosowanych przez nas narzędzi marketingowych, w szczególności bannerów reklamowych i mailingu.
§ 3
Pliki cookies firm zewnętrznych
1. Firma Sawim Bis o to, by użytkownicy serwisu nie byli monitorowani przy użyciu plików cookies przez serwisy zewnętrzne.
2. Jeżeli na stronie pojawią się pliki cookies serwisów zewnętrznych (spoza domen sawimbis.pl i sawimagro.pl), to najprawdopodobniej wynika to z postanowień licencyjnych dodatkowego oprogramowania (skryptów) stosowanych na stronie i użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed tego typu plikami we własnym zakresie (opcja chroń przed ciasteczkami z serwisów zewnętrznych w przeglądarce).
3. Firma Sawim Bis nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies generowane przez skrypty dołączone do treści strony przez dostawcę usługi hostingowej lub usług powiązanych oraz za pliki cookies, które zostały wygenerowane na stronie przez szkodliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.